site creation software

Pokyny pre stravníkov /žiakov ZŠ Cífer/

Školská jedáleň obnovuje stravovanie pre svojich stravníkov dňa 5.9.2023.
Evidovaní stravníci majú k dispozícii aplikáciu /na mesiac september budú prihlásení 31.8.2023 – od tohto dňa sa môžu sami odhlasovať/

Noví stravníci

Na stránke www.skolskajedalencifer.sk sa nachádza formulár na prihlásenie na stravu /pod tlačidlami registrácia stiahnuť formulár/.
Tento formulár je potrebné vypísaný doručiť do poštovej schránky školskej jedálne (stačí len prvú stranu, na strane 2 sú informácie pre stravníkov).
Následne treba uhradiť poplatok uvedený vyššie + €5,- do depozitu za čip
/po skončení stravovania a odovzdaní funkčného čipu bude depozit vrátený/
na účet školskej jedálne IBAN SK88 5600 0000 0050 9833 8001
Všetky informácie k priebehu stravovania v ŠJ sa nachádzajú na webstránke, návod na používanie aplikácie je uvedený v časti odhlasovanie zo stravy.
Čipy obdržia deti v prvý deň stravovania.