free css templates

VITAJTE NA STRÁNKE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V OBCI CÍFER

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu najmä pre žiakov a zamestnancov školy.


Najdôležitejšie a najaktuálnejšie odkazy pre stravníkov školskej jedálne v Cíferi:


CENNÍK A ÚHRADA STRAVNÉHO

Od 1.5.2023 sa mení výška stravného v zmysle všeobecne záväzných predpisov a nariadení. Cenu obeda tvorí stravné a príspevok na réžiu. 

Výška stravného:

               Žiaci I. stupeň        -    1,70 €

               Žiaci II. stupeň       -    1,90 €

               Zamestnanci ŠJ    -    2,40 €

               Cudzí stravníci       -    2,40 €

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Cífer zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,45 € na jeden obed na žiaka.

Cudzí stravníci prispievajú sumou 1,41 € na jeden obed.

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods.6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

               a) 2,10 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu v základnej škole na prvom stupni a odobralo obed,

               b) 2,30 a každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu v základnej škole na druhom stupni a odobralo obed.

Suma, ktorú dopláca stravník prvého a druhého stupňa ZŠ, po odpočítaní dotácie na jeden obed, činí 0,05 €.

Doplatok za stravu sa hradí na rok vopred čiastkou 10 €. Depozit za neodhlasované obedy je vo výške 20 €.

Pri neuznaní dotácie stravník hradí plnú sumu stravného aj príspevku na réžiu.

REGISTRÁCIA STRAVNÍKOV

Na zaregistrovanie sa do školskej jedálne je nutné vyplniť a odovzdať prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii dolu pod textom.

Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať v kancelárii školskej jedálne v budove obecného úradu, vstup z Cintorínskej ulice. Po úspešnom zaregistrovaní žiadateľ dostane email s prihlasovacími údajmi na stránku www.strava.cz, prostredníctvom ktorej bude mať prehľad o aktuálnom stave konta stravníka a kde sa môže odhlasovať zo stravy.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Obedy sú vydávané v čase od 11:30 - 13:45.

Zo stravy sa odhlasuje prostredníctvom portálu strava.cz na základe pridelených identifikačných údajov. Čas, do ktorého je možné odhlásiť stravníka:

   Po: do 7:00

   Ut: do 14:00 predchádzajúci deň (pondelok)

   St: do 14:00 predchádzajúci deň (utorok)

   Št: do 14:00 predchádzajúci deň (streda)

   Pi: do 14:00 predchádzajúci deň (štvrtok)


V deň po pracovnom voľne alebo sviatku sa odhlasuje ako v pondelok.

Návod na používanie aplikácie:

https://drive.google.com/open?id=1G4J2MLsB1C4FZCNtMh97juyujDmjAn2P


Vstup pre registrovaných stravníkov:

KONTAKTY

Riaditeľka:
Email: riaditelsj@cifer.sk
Mobil:
+421 903 94 75 70Pre úhradu stravného
IBAN: SK8856000000005098338001
Email: ekonomsj@cifer.sk
Mobil:
+421 911 38 22 33
  • ADRESA

  • Školská jedáleň
  • Nám. A. Hlinku 31
  • 919 43 Cífer
  • IČO: 51278308
  • DIČ: 2120649652
  • IBAN: SK0856000000005098331002

Sledujte nás