simple site builder

VITAJTE NA STRÁNKE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V OBCI CÍFER

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu najmä pre žiakov a zamestnancov školy.


CENNÍK A ÚHRADA STRAVNÉHO

Od 1.9.2019 sa mení výška stravného v zmysle všeobecne záväzných predpisov a nariadení.

Cenu obeda tvorí stravné a príspevok na réžiu.

Výška stravného:

                                    Žiaci I. stupeň - 1,15 €

                                    Žiaci II. stupeň - 1,23 €

                                    Zamestnanci ŠJ - 1,33 €

                                    Cudzí stravníci - 1,33 €

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Cífer zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,30 € na jeden obed na žiaka.

Cudzí stravníci prispievajú sumou 1,21 € na jeden obed.

V súlade s §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume €1,20 za každý deň v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu v školskej jedálni. 

Ak sú splnené podmienky na poskytnutie dotácie, zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie vo výške:

                                    I. stupeň  -  0,30€ / obed

                                    II. stupeň  -  0,33€ / obed


REGISTRÁCIA STRAVNÍKOV

Na zaregistrovanie sa do školskej jedálne je nutné vyplniť a odovzdať prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii dolu pod textom.

Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať v kancelárii školskej jedálne v budove obecného úradu, vstup z Cintorínskej ulice. Po úspešnom zaregistrovaní žiadateľ dostane email s prihlasovacími údajmi na stránku www.strava.cz, prostredníctvom ktorej bude mať prehľad o aktuálnom stave konta stravníka a kde sa môže odhlasovať zo stravy.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Zo stravy sa odhlasuje prostredníctvom portálu strava.cz na základe pridelených identifikačných údajov. Čas, do ktorého je možné odhlásiť stravníka:

   Po: do 7:00

   Ut: do 14:00 predchádzajúci deň (pondelok)

   St: do 14:00 predchádzajúci deň (utorok)

   Št: do 14:00 predchádzajúci deň (streda)

   Pi: do 14:00 predchádzajúci deň (štvrtok)


V deň po pracovnom voľne alebo sviatku sa odhlasuje ako v pondelok.

Návod na používanie aplikácie:

https://drive.google.com/open?id=1G4J2MLsB1C4FZCNtMh97juyujDmjAn2P


Vstup pre registrovaných stravníkov:

KONTAKTY

Riaditeľka:
Email: riaditelsj@cifer.sk
Mobil:
+421 903 94 75 70Pre úhradu stravného
IBAN: SK8856000000005098338001
Email: ekonomsj@cifer.sk
Mobil:
+421 911 38 22 33
  • ADRESA

  • Školská jedáleň
  • Nám. A. Hlinku 31
  • 919 43 Cífer
  • IČO: 51278308
  • DIČ: 2120649652
  • IBAN: SK0856000000005098331002

Sledujte nás