free amp templates

VITAJTE NA STRÁNKE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V OBCI CÍFER

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu najmä pre žiakov a zamestnancov školy.


CENNÍK A ÚHRADA STRAVNÉHO

Stravné sa uhrádza bezhotovostne mesačne vopred (okrem cudzích stravníkov). Platbu je potrebné zaslať najneskôr do 25.dňa v príslušnom mesiaci.

Výška stravného:

        Žiaci 1.stupeň - 1,09 €

        Žiaci 2.stupeň - 1,16 €

        Zamestnanci ZŠ - 1,26 €

        Cudzí stravníci - 1,26 €

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Cífer zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,15 € na jeden obed na žiaka.

Cudzí stravníci prispievajú sumou 1,21 € na jeden obed.

REGISTRÁCIA STRAVNÍKOV

Na zaregistrovanie sa do školskej jedálne je nutné vyplniť a odovzdať prihlasovací formulár, ktorý je dolu pod textom k dispozícii .

Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať v kancelárii školskej jedálne v budove obecného úradu, vstup z Cintorínskej ulice. Po úspešnom zaregistrovaní žiadateľ dostane email s prihlasovacími údajmi na stránku www.strava.cz, prostredníctvom ktorej bude mať prehľad o aktuálnom stave konta stravníka a kde sa môže odhlasovať zo stravy.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Zo stravy sa odhlasuje prostredníctvom portálu strava.cz na základe pridelených identifikačných údajov. Čas, do ktorého je možné odhlásiť stravníka:

   Po: do 7:00

   Ut: do 14:00 predchádzajúci deň (pondelok)

   St: do 14:00 predchádzajúci deň (utorok)

   Št: do 14:00 predchádzajúci deň (streda)

   Pi: do 14:00 predchádzajúci deň (štvrtok)Vstup pre registrovaných stravníkov:

KONTAKTY

Riaditeľka:
Email: riaditelsj@cifer.sk
Mobil:
+421 903 94 75 70Pre úhradu stravného
IBAN: SK8856000000005098338001
Email: ekonomsj@cifer.sk
Mobil:
+421 911 38 22 33
  • ADRESA

  • Školská jedáleň
  • Nám. A. Hlinku 31
  • 919 43 Cífer
  • IČO: 51278308
  • DIČ: 2120649652
  • IBAN: SK0856000000005098331002